LTD34

Weryfikacja i regulacja

Pierwszą i najważniejszą czynnością jest weryfikacja zawieszenia, która obejmuje pomiar geometrii motocykla pod kątem stanu/doboru sprężyn, weryfikację statyczną tłumienia oraz generalny stan zawieszenia – np. pod kątem jakości wykonanego serwisu lub jego braku. Po każdej weryfikacji wypełniony zostaje druk z zanotowanymi ustawieniami i uwagami. W przypadku gdy stan zawieszenia pozwala na regulacje, można dokonać optymalnej dla danego przypadku regulacji.  Wszystkie regulacje są skrupulatnie zanotowane i z odpowiednimi uwagami. Oczywiście w przypadkach kiedy motocykle mają być używane profesjonalnie – tor itp. ustalane są  tylko wstępne ustawienia.  Końcowych ustawień dokonuje się w trakcie odpowiednich testów i przy pomocy elektroniki do zdejmowania danych w trakcie jazdy.

weryfikacja